O firmě DAWICOM s.r.o.
Společnost DAWICOM s.r.o. byla založena v roce 1999 v Praze. Od samého začátku se aktivity naší ryze české firmy zaměřily na vývoj a výrobu kvalitních antén pro bezdrátové sítě. Nejprve to byly základnové antény a klastry pro WiFi sítě v pásmu 2,4 GHz. Později k tomu přibyly klientské "Patch" antény a antény typu "Short-Backfire" i směrové antény s kruhovou polarizací, jež byly zejména v počátcích výstavby WiFi sítí velmi žádaným produktem.
S postupem času tak, jak se uvolňovaly podmínky pro výstavbu WiFi sítí v pásmu 5 GHz, obrátila se pozornost vývoje v rámci firmy k novým modelům, především základnových antén, pro pásmo 5 GHz. V souvislosti s tím byla ve firmě vyvinuta unikátní modulární koncepce stavby anténních systémů. Zpočátku byla tato koncepce uplatňována zejména pro základnové antény a klastry v pásmu 5 GHz a po jejím zavedení do výroby se vývoj obrátil i k anténám pro WiMAX a nakonec LTE.
V posledních třech letech se ve firmě věnovala značná pozornost vývoji nových produktů zejména pro integrovaná klientská řešení. V rámci integrovaného klientského řešení máme v sortimentu jak antény s horizontální nebo vertikální polarizací, tak samozřejmě i anténní systémy s duální, nejčastěji H/V, polarizací pro technologii 2x2 MIMO.
Antény z naší produkce směřují jak na český trh, tak na export. Více než 80% naší produkce je exportováno především do zemí EU a dále také do USA a řady dalších zemí.